Ontrouw is niet altijd een minnaar: wanneer werk, hobby’s en verslavingen je relatie bedreigen

Ontrouw is niet altijd een minnaar: wanneer werk, hobby’s en verslavingen je relatie bedreigen

Ontrouw wordt vaak geassocieerd met een affaire of een nieuwe partner. Maar ontrouw kan ook op andere manieren in een relatie sluipen, zoals door te veel werken, overmatig sporten, jezelf verliezen in hobby’s zoals een zwemvereniging, of door verslavingen aan drugs, alcohol en seks. Wat hebben deze vormen van ontrouw gemeen en waarin verschillen ze? En hoe beïnvloeden ze je relatie? In dit artikel duiken we in de nuances van emotionele en fysieke ontrouw, of deze nu komt van een persoon, een passie of een verslaving.

Ontrouw aan een nieuwe partner vs. ontrouw aan een activiteit of verslaving

Overeenkomsten

 1. Verlies van aandacht en tijd
  Zowel bij een affaire als bij obsessief bezig zijn met werk, hobby’s of verslavingen, verliest de partner vaak tijd en aandacht. Dit leidt tot een gevoel van verwaarlozing bij de andere partner. De constante afleiding maakt het moeilijk om aanwezig en betrokken te zijn in de relatie.
 2. Emotionele afstand
  Of je nu verliefd bent op een ander persoon, verslaafd bent aan sporten, of je toevlucht zoekt in alcohol of drugs, in alle gevallen kan er een emotionele afstand ontstaan. Deze afstand maakt communicatie en verbinding moeilijker, waardoor de relatie verder onder druk komt te staan. Zeker bij een verslaving komt d verslaving op de eerste plek in het leven van de verslaafde, en de partner pas op de tweede plaats. De verslaving staat er letterlijk tussen.
 3. Vluchten van problemen
  Beide vormen van ontrouw kunnen een vlucht zijn voor de problemen in de relatie. In plaats van de confrontatie aan te gaan met wat er mis is, wordt er gezocht naar afleiding en voldoening buiten de relatie. Dit kan zowel emotioneel als fysiek destructief zijn voor beide partners.

Verschillen

 1. Intimiteit en seksualiteit
  Bij een affaire is er vaak een element van seksuele ontrouw. Dit kan leiden tot jaloezie, onzekerheid en een direct gevoel van verraad. Bij ontrouw door werk, hobby’s of verslavingen ontbreekt dit seksuele aspect meestal, hoewel de emotionele impact nog steeds groot kan zijn. Verslaving aan seks is echter een uitzondering, waarbij seksuele ontrouw wel degelijk een rol speelt, maar vaak in een andere context dan een emotionele affaire.
 2. Maatschappelijke acceptatie
  Overmatig werken of sporten wordt vaak maatschappelijk geaccepteerd, soms zelfs aangemoedigd, terwijl een affaire vrijwel altijd wordt veroordeeld. Dit kan het moeilijker maken om de ernst van de situatie te erkennen bij non-seksuele vormen van ontrouw. Verslavingen zoals aan drugs en alcohol worden sterk gestigmatiseerd, wat de druk op de relatie verder kan vergroten.
 3. Gezamenlijke activiteiten
  Het is vaak gemakkelijker om werk of hobby’s te delen of er samen aan deel te nemen dan een affaire. Dit biedt mogelijkheden om de kloof te overbruggen door gezamenlijke interesse en activiteiten, iets wat bij een affaire niet mogelijk is. Verslavingen bieden echter geen ruimte voor gedeelde activiteiten; ze drijven eerder een wig tussen partners.
 4. Impact op gezondheid
  Verslavingen aan drugs, alcohol en seks hebben directe gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de verslaafde partner. Deze vormen van ontrouw kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, financiële instabiliteit en sociale isolatie, wat de relatie extra belast. Als je partner verslaafd is aan drugs of alcohol en jij voelt je niet gelukkig als partner, en je blijft, kan het ook mogelijk zijn dat jij aan je partner verslaafd bent (codependent).

Wanneer je partner je beschuldigt van ontrouw door te veel te werken of te veel te sporten, kan dit een signaal zijn dat er onderliggende spanningen en problemen in de relatie spelen. Hier zijn drie kritische onderzoeksvragen die je jezelf kunt stellen om dieper inzicht te krijgen in je gedrag en de impact ervan op je relatie:

1. Hoeveel tijd en aandacht besteed ik aan mijn partner en onze relatie?

 • Waarom deze vraag?: Het helpt je te evalueren of je tijd en energie evenwichtig verdeeld zijn tussen je werk, sportactiviteiten en je relatie.
 • Te overwegen aspecten:
  • Hoeveel uur per week besteed ik aan werk/sport vergeleken met de tijd die ik met mijn partner doorbreng?
  • Heb ik de neiging om afspraken met mijn partner te annuleren vanwege werk of sport?
  • Voelt mijn partner zich gewaardeerd en prioriteit binnen onze tijd samen?

2. Welke emotionele en fysieke afstand bestaat er tussen mijn partner en mij?

 • Waarom deze vraag?: Deze vraag helpt je na te gaan of er sprake is van emotionele afstand of verwaarlozing in de relatie.
 • Te overwegen aspecten:
  • Voel ik me emotioneel verbonden met mijn partner? Waarom wel of niet?
  • Wanneer was de laatste keer dat we een diepgaand en eerlijk gesprek hadden?
  • Hoe vaak ondernemen we gezamenlijke activiteiten die de band tussen ons versterken?

3. Wat zijn de mogelijke onderliggende redenen voor mijn gedrag?

 • Waarom deze vraag?: Het helpt je te begrijpen waarom je jezelf zo sterk richt op werk of sport en of dit een manier is om problemen in de relatie te vermijden.
 • Te overwegen aspecten:
  • Gebruik ik werk of sport als een uitweg om persoonlijke of relationele problemen te vermijden?
  • Zijn er stressfactoren of ontevredenheden in mijn leven of relatie die ik probeer te compenseren?
  • Welke behoeften worden vervuld door mijn werk of sportactiviteiten die niet vervuld worden in mijn relatie en/of in mijn dagelijkse leven?

Reflectie en Actie

Door jezelf deze vragen te stellen, kun je inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van de problemen die je relatie beïnvloeden. Dit is de eerste stap naar een constructieve dialoog met je partner over wat er nodig is om de balans te herstellen en elkaar weer te vinden in de relatie. Open communicatie en wederzijds begrip zijn cruciaal om samen oplossingen te vinden en de relatie te versterken.

Extra aspect: grenzen stellen en trekken

Het niet kunnen stellen en trekken van grenzen kan een significante rol spelen in hoe iemand werk, sport of andere activiteiten gebruikt als vorm van ontrouw. Grenzenloosheid kan leiden tot een onevenwichtige toewijding aan bepaalde aspecten van het leven ten koste van de relatie.

Kijkend vanuit systemisch oogpunt: Vanuit een systemisch perspectief kunnen patronen van grenzenloosheid vaak teruggevoerd worden naar familiedynamieken en opvoeding. Het niet kunnen stellen van grenzen kan voortkomen uit een behoefte om te voldoen aan de verwachtingen van anderen of om erkenning en waardering te krijgen.

Kritische zelfvraag: “In hoeverre ben ik in staat om gezonde grenzen te stellen en te handhaven tussen mijn werk/sport/hobby’s en mijn relatie, en hoe beïnvloedt dit mijn gevoel van welzijn en mijn relatie?”

Te overwegen aspecten:

 • Voel ik me schuldig of angstig als ik tijd en aandacht voor mezelf en mijn partner opeis?
 • Hoe reageert mijn partner op mijn huidige grenzen of het gebrek daaraan?
 • Welke patronen zie ik in mijn familiegeschiedenis met betrekking tot grenzen stellen en hoe beïnvloeden deze mijn huidige gedrag?

Conclusie

Ontrouw, of het nu gaat om een nieuwe partner, een overdreven toewijding aan werk of hobby’s, of verslavingen aan drugs, alcohol en seks, kan verwoestende effecten hebben op een relatie. Het belangrijkste is om de onderliggende problemen aan te pakken en open en eerlijke communicatie te bevorderen. Herstel en groei zijn mogelijk, maar vereisen dat beide partners zich bewust zijn van hun gedrag en bereid zijn te werken aan de relatie. Het is cruciaal om professionele hulp te zoeken wanneer verslavingen een rol spelen, aangezien deze de relatie en het individu ernstig kunnen schaden. Daarnaast is het essentieel om te leren gezonde grenzen te stellen om een evenwichtige en duurzame relatie te behouden.
Als de ene partner ‘weg’ is in werk, sport, of een andere hobby, zal een volgende stap voor de andere partner ontrouw met een derde het gevolg kunnen zijn. Deze laatste krijgt dan alle schuld over zich heen, omdat deze vorm van ontrouw maatschappelijk niet geaccepteerd wordt, en werk, sport of een hobby wel.

Ga met elkaar het gesprek aan. Wil jij weten hoe je relatie ervoor staat? Vraag dan mijn gratis RELATIESCAN aan via:
info@juttucoaching.nl

 

 

 

Annette Burgers, de ontrouw expert van Nederland