Je kiest om door te gaan met elkaar na jullie affaire; een valse start?!

Je kiest om door te gaan met elkaar na jullie affaire; een valse start?!

EEN VALSE START IN DE LIEFDE:
De uitdagingen van een nieuwe start na een affaire

 

Het verhaal van een valse start na een affaire is als een emotionele achtbaan, vol ups en downs, draaien en keren en weer starten. Het begint vaak als een clandestiene ontmoeting, een verboden liefde die zich achter gesloten deuren afspeelt. Maar wanneer twee mensen na deze periode van geheime rendez-vous besluiten om samen verder te gaan, is de wereld om hen heen niet altijd zo toegeeflijk.
Voor henzelf lijkt het een bevrijding, eindelijk voor elkaar kunnen kiezen, maar om hen heen vallen twee gezinnen uit elkaar, ex-partners zijn boos, verdrietig, radeloos, wanhopig, machteloos, boos, en/of woedend.En kinderen voelen zich verscheurd tussen loyaliteit aan de achtergebleven ouder en het terug verlangen naar de oude en vertrouwde situatie.
Het lijkt een romantische ontsnapping uit een ingewikkelde situatie, maar al snel vervagen de blijdschap en de romantiek door het gewicht van het verdriet en de boosheid die hen omringen. Het is een complexe situatie, waarin geluk en pijn met elkaar verweven zijn, en waarin de weg naar een nieuwe start bezaaid is met uitdagingen en valkuilen.
De hamvraag is: hoe kom je hier positief doorheen?

Er zijn geen cijfers bekend over het succesvol zijn en blijven van deze liefdeskeuze. Het is wel bekend dat slechts 1 a 2% van de mensen die een affaire hebben, daadwerkelijk kiezen om serieus door te gaan met hun geliefde.
1 a 2%….je zou zeggen…daar zet je je geld niet op in, toch?

Vijf tips voor succes:

 1. Open communicatie:
  Het fundament van een gezonde relatie na een affaire is open communicatie. Praat met elkaar over de emoties, angsten en verwachtingen die bij deze situatie komen kijken. Wees eerlijk en transparant, zelfs als het moeilijk is. Praat ook over de rouw die je ervaart, het missen van het gezin waar je uitstapt.
 2. Respecteer de gevoelens van alle betrokkenen:
  Het is belangrijk om de gevoelens van ex-partners, kinderen en familieleden te respecteren. Begrijp dat zij tijd nodig hebben om te rouwen en hun emoties te verwerken. Toon empathie en begrip, zelfs als zij boos of verdrietig zijn. Al deze mensen lopen achter op jullie als nieuwe koppel, zij hebben immers geen weet gehad van jullie liefde, zij moeten tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie.
 3. Stel Realistische Verwachtingen:
  Een nieuwe relatie na een affaire is geen sprookje. Het vergt hard werk, toewijding en geduld van beide partners. Stel realistische verwachtingen en wees bereid om samen obstakels te overwinnen.
 4. Zoek Professionele Begeleiding:
  Overweeg om hulp te zoeken bij een ervaren relatietherapeut die bekend is met samengestelde systemen en ervaring heeft met het begeleiden van ontrouw. Professionele begeleiding kan helpen om de communicatie te verbeteren, vertrouwen op te bouwen en de relatie te versterken. En te voorkomen dat je elkaar kwijtraakt, voordat je echt begint.
 5. Investeer in zelfreflectie en groei:
  Neem de tijd om naar binnen te kijken en te reflecteren op je eigen gedrag en keuzes. Werk aan persoonlijke groei en ontwikkeling, zowel individueel als samen als koppel. Dit zal de basis leggen voor een gezonde en duurzame relatie.

De complexiteit van een nieuwe start na een affaire werpt een licht op de diepgaande kwetsbaarheid van menselijke relaties. In deze momenten van herstel worden we geconfronteerd met de diepe wonden die zijn geslagen door het verraad en de pijn die is veroorzaakt door de gebroken beloftes. Maar te midden van deze duisternis schijnt ook het licht van vergeving en verandering.

Vergeving is geen zwakte, maar eerder een daad van moed en compassie. Het vraagt om het overstijgen van onze eigen pijn en wrok, om plaats te maken voor heling en vernieuwing. Het is een proces dat tijd en toewijding vergt, maar dat uiteindelijk de weg vrijmaakt voor ware transformatie.

In deze momenten van reflectie realiseren we ons dat de echte uitdaging niet ligt in het streven naar de perfecte relatie, maar in het vinden van de moed om te blijven vechten voor liefde en geluk, ondanks de obstakels die op ons pad komen. Het is een voortdurende reis van zelfontdekking en groei, waarbij we telkens weer worden uitgedaagd om onze eigen grenzen te verleggen en te evolueren als individuen en als partners.

In een wereld waarin ons beeld van de ideale relatie nog steeds gedomineerd wordt door het concept van monogamie, is het interessant om eens terug te kijken naar hoe dit alles begon.

Lang, lang geleden, in een tijdperk dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen, waren onze voorouders jagers. Monogamie? Daar hadden ze nog nooit van gehoord! In die dagen werd de opvoeding van kinderen niet toegekend aan één specifieke ouder, maar aan de hele groep. Het dorp voedde het kind op, en het was niet echt van belang wie de biologische vader of moeder was.

Maar toen kwam de tijd van de landbouwers. Plotseling was het van cruciaal belang om te weten wie de echte erfgenaam van de akkers en de geiten was. En zo werd monogamie geboren, niet uit liefde, maar uit puur praktische overwegingen. “Schat, laten we monogaam zijn, zodat we zeker weten aan wie we onze gewassen en onze vee nalaten!”

Maar laten we eerlijk zijn, in de moderne wereld zijn we niet allemaal boeren die onze landerijen moeten verdelen. Dus wat is monogamie ons nu eigenlijk waard? En belangrijker nog, hoe gaan we om met de beloften die we doen?

Misschien moeten we onszelf eens afvragen: kunnen we trouw zijn aan onszelf, zelfs als dat betekent dat we traditionele ideeën over monogamie in twijfel trekken? Kunnen we de moed vinden om te erkennen dat onze behoeften en verlangens kunnen veranderen, en dat dit oké is?

Als we kijken naar de complexiteit van een nieuwe start na een affaire, worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van menselijke relaties en de kracht van vergeving en verandering. Het is een herinnering aan de imperfectie van de menselijke natuur en de mogelijkheid om te groeien en te evolueren, zelfs te midden van pijn en conflicten. Misschien is de echte uitdaging niet om de perfecte relatie na te streven, maar om de moed te vinden om te blijven vechten voor liefde en geluk, ondanks de obstakels die op ons pad komen.

Als je op zoek bent naar deskundige begeleiding en ondersteuning bij het navigeren door de uitdagingen van een nieuwe start na een affaire, neem dan gerust contact op met Annette Burgers. Als ervaren relatietherapeut met expertise in samengestelde systemen en herstel na ontrouw, kan zij jullie helpen om de weg naar herstel en geluk te vinden.

info@juttucoaching.nl

BELUISTER DE PODCAST MET NATHALIE EN MICHAEL, DIE HUN RELATIE BEGONNEN ZIJN EN 10 JAAR NA HUN VALSE START ECHT GELUKKIG ZIJN MET ELKAAR: https://www.juttucoaching.nl/podcast-serie-18-ontrouw-insights/