Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vertel ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en opsla en met welk doel ik dit doe. Deze verklaring geldt voor bezoekers van juttucoaching.nl en mensen die door mij gecoacht worden. Ook kun je lezen hoe je de door jou ingevulde gegevens indien gewenst kunt inzien, aanpassen of helemaal laten verwijderen. Ik verwerk alleen informatie op manieren zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je een bericht sturen naar info@juttucoaching.nl

Deze verklaring is ingevoerd op 01-10-2018.

1. Welke gegevens worden opgeslagen en gebruikt en waarvoor?
Ik vraag nooit meer informatie dan ik strikt nodig heb.

1.1 Coachtrajecten

Volg(de) je een coachtraject bij me? Dan heb ik je NAW-gegevens opgeslagen om contact met je te kunnen hebben tijdens het coachtraject en om de facturatie te kunnen doen. Het intakeformulier is noodzakelijk om de juiste informatie over je te hebben om je goed te kunnen begeleiden. Tussentijds kan er mailcontact of telefonisch contact zijn. E-mailberichten verwijder ik een maand nadat het contact is beeindigd.

1.2 Browsegedrag

Met Google Analytics kan ik browsegedrag op de website juttucoaching.nl zien, zonder naam en toenaam. Het bijbehorend IP-adres laat ik met een versleutelmethode onherkenbaar maken, hier heb ik dus geen enkel inzicht in. Zie Google om te zien hoe Google zelf omgaat met je browsegegevens.

2. Hoe lang bewaar ik de gegevens?
Ik bewaar je gegevens zolang ik ze nodig heb, na een maand wordt alles verwijderd. Dit geldt zowel voor de handgeschreven coachdossiers met aantekeningen als voor de digitale gegevens die ik opsla.

3. Hoe bewaar jij de gegevens?
Als jij beelden hebt waar ik ook op sta, dan verzoek ik je hier prudent mee om te gaan en ook maximal een maand na beeindiging van de coaching het material te vernietigen. Het material is alleen voor jou beschikbaar en niet voor derden.

4. Welke derden hebben inzage in je gegevens?
4.1 Commercieel gebruik van je gegevens

Niemand.

4.2 Website optimalisatie

Voor het optimaliseren van de website juttucoaching.nl krijg ik support van Max Baan, die toegang heeft tot de data die via de website verzameld worden. Met hem sluit ik een ‘verwerkersovereenkomst’ af.

4.3 Hosting

De website wordt gehost op een server van Vultr welke beheerd wordt door Max Baan.

4.4 Anonieme facturatie

Om zoveel mogelijk de privacy van mijn cliënten te waarborgen, verwerk ik de gegevens zelf in een systeem.

4.5 Veiligheid van jezelf en anderen

In het geval van een strafrechtelijk onderzoek kan het zijn dat ik je gegevens moet delen met de autoriteiten om me aan de wet te kunnen houden (meldingsplicht). Wanneer je een coachtraject bij Juttu Coaching volgt, en je een levensbedreigend gevaar vormt voor jezelf of anderen, dan kan het zijn dat ik genoodzaakt ben om hiervan melding te maken bij bijvoorbeeld de huisarts en/of de politie.

5. Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën
Op juttucoaching worden algemene en anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden met Google Analytics. Deze zijn nooit te herleiden naar individuen. Voor de optimalisatie van mijn diensten en producten maak ik gebruik van Google Analytics. Google plaatst hiervoor een cookie op je computer, tenzij je dit zelf in je browser weigert; dan wordt er geen cookie opgeslagen. Als je de cookie accepteert, wordt er informatie over je browsegedrag en je IP-adres worden opgeslagen bij Google. Ik heb zelf geen toegang tot het IP-adres; dit heb ik uit laten zetten.

Belangrijk:

Tenzij ik hiervoor expliciete toestemming heb van de client zelf en een gegronde reden, zal ik nóóit inhoudelijke gegevens van een coachtraject delen met een werkgever. Dit is een voorwaarde die ik altijd van te voren bespreek met de werkgever en waarover ik de cliënt van te voren inlicht.

Inzage en gegevens aanpassen/verwijderen
Wil je weten welke gegevens ik van je heb opgeslagen, of met welk doel ik dat heb gedaan? Of wil je hierin een wijziging aanbrengen, of zelfs je gegevens laten verwijderen? Dit kan door me te mailen opinfo@juttucoaching.nl . Ik beantwoord je verzoek zo snel mogelijk.

Bedrijfs- en contactgegevens
Annette Burgers

info@juttucoaching.nl
tel: 0645622552
Locaties:
1) Vruchtenbuurt Den Haag
2) Buitenom 125, Zoetermeer
3) Rivium, Rotterdam/Capelle ad Ijssel