“Relatieherstel na ontrouw is mede afhankelijk van het relatieniveau”

“Relatieherstel na ontrouw is mede afhankelijk van het relatieniveau”

WANNEER HEB JE SAMEN DE MEESTE KANS OM DE ONTROUW  IN DE RELATIE TE OVERLEVEN?
Disclaimer: Ik heb hier geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar dit is wat ik merk en ervaar in mijn praktijk JUTTU Coaching. Zit je relatie in niveau 1 of 2 en heb je heel veel achterstallig onderhoud aan je relatie, dan is het een heel pittige kluif, niet onmogelijk, het is keihard werken. Als je relatie in niveau 3 zit, en je goed vanuit behoeften en verlangens de ontrouw samen kunt analyseren met procesvragen, maak je een heel goede kans dat je relatie het redt en nog verbetert ook! 

De 3 relatieniveaus zijn:

Niveau 1: Egoïstische liefde (mijn behoeften komen eerst)

Op dit niveau zijn partners gefocust op zichzelf en op het vervullen van de eigen behoeften in de relatie. Dit kan ertoe leiden dat vertrouwen afneemt. Vertrouwen komt namelijk voort uit het geloof dat de relatie altijd voorop staat en dat partners onvoorwaardelijk voor elkaar klaar staan als het nodig is. Als dit niet zo is, ontstaan er vaak veel conflicten. Hebben jullie regelmatig discussie over wie gelijk heeft, wie eerst gaat of wie zijn zin krijgt?

Jullie zitten op dat moment in een niveau 1 relatie, wat overigens iedereen wel eens overkomt.

Niveau 2: Voorwaardelijke liefde (ik geef jou als jij mij geeft)

Op dit niveau is het: voor wat hoort wat. Elk gebaar, cadeau, compromis moet gepaard gaan met een tegenprestatie. Er wordt alleen iets gegeven aan de ander, om er iets voor terug te krijgen. In een relatie waarin liefde wordt geruild voor een gunst van de ander, is de relatie een rekensom, haast handelswaar. Het wordt steeds moeilijker om liefde te ontvangen, omdat je niet weet wat de prijs zal zijn. Beide partners zijn gericht op gelijke uitwisseling. Dit dooft de spontaniteit in de relatie en daarmee de passie. Elke relatie speelt zich regelmatig af op niveau 2. Het is wel cruciaal om dit niveau te ontstijgen.

Niveau 3: Onvoorwaardeliike liefde (partners willen elkaar vervullen)

Dit is waar je wilt zijn met je relatie, het niveau waar de passie rijkelijk stroomt. Beide partners houden onvoorwaardelijk van elkaar, wat de ander ook doet en zegt. En ze staan altijd voor elkaar klaar als dat nodig is. Partners communiceren met elkaar over wensen en behoeften in de relatie. Er is bij beiden een drive om de ander blij te maken via het vervullen van die behoeften, zonder er iets voor terug te verlangen. Spontaniteit en vertrouwen zijn rijkelijk aanwezig. En ja, bij relatieherstel na ontrouw moet dat weer opgebouwd worden.

Hoe creëer je een niveau 3 relatie? Als je relatie nu niet op niveau 3 zit, is het de uitdaging om je relatie daar te krijgen.

De sleutel is het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Begrijp me niet verkeerd,  in elke relatie zijn er momenten waarop één of beide partners (soms zomaar ineens) denken dat ze niet geliefd zijn. Op die momenten kan het zijn dat je terugvalt naar niveau 2 door te gaan wegen en tegenprestaties te vragen. Of je daalt zelfs af naar niveau 1, door enkel op je eigen behoeften te focussen. Zolang jullie relatie meestal op niveau 3 functioneert, kunnen jullie daar ook steeds weer naar terug.

Verschillen tussen partners
Het kan zijn dat partners op verschillende niveaus zitten. Bijvoorbeeld als de ene partner gericht is op het vervullen van de behoeften van de ander (niveau 3) en de andere partner gericht is op zijn eigen behoeften (level 1). Echter, houdt dit geen stand, want uiteindelijk zal de partner op niveau 3 het vertrouwen verliezen. Andersom is ook waar. Als de relatie al een tijd op niveau 2 zit, en één van beide partners gaat zich richten op de behoeften van de ander, zonder er iets voor terug te verwachten, zal de andere partner dit gaan merken en waarderen en zo ook stijgen naar niveau 3.

Het praten over behoeften en verlangens op basis van procesvragen is een pre voor het herstel. Detectivevragen zijn voor sommigen noodzakelijk om het gevoel te hebben de hele waarheid ‘vast’ te hebben. Het verdient de voorkeur als deze detectivevragen niet te lang doorgaan in de tijd, het kan namelijk ook heel veel kapot maken. En je niet te pas en vooral ‘te onpas’ je vragen stelt. 

Ja, het is echt mogelijk om na ontrouw:
– Individueel en samen te helen en te groeien,
– en een (nog) betere relatie te krijgen.

Wil je weten hoe?
Ga naar: https://www.juttucoaching.nl/relatieherstel-na-ontrouw/

Lieve groet,
Annette